Szkolenie RODO dla przedsiębiorców z branży usługowej

Apartament hotelowy

W dniu 12 czerwca 2018 z inicjatywy Burmistrza Jastarni w Szkole Podstawowej w Jastarni odbyło się spotkanie w temacie ochrony danych osobowych w kontekście prowadzonej działalności turystycznej.

Na spotkaniu można było zadawać pytania na temat stosowania RODO w praktyce w obiektach hotelarskich. Omówione zostały także prawa gości hotelowych wynikające z RODO.

Trwają intensywne prace nad opracowaniem Standardów Ochrony Danych w jednostkach oświatowych Województwa Pomorskiego

Szkoła. Książka.

Na studium przypadku licznych szkół powiatu Puckiego trwają intensywne, indywidualne procesy analizy ryzyk oraz sugerowanych działań zaradczych mających na celu dostosowania obecnych metod ochrony danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Mimo pozornej spójności tematycznej każda jednostka cechuje się indywidualnym zestawem zbiorów danych a także metodami ich dotychczasowej ochrony. Indywidualna musi być zatem dokumentacja dotycząca przetwarzania danych, analiza aktywów, analiza zabezpieczeń systemów IT.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej ochrony danych oraz świadomości osób przetwarzających dane osobowe. Jednym z opracowywanych mechanizmów jest unifikacja ekosystemu zarządzania ryzykiem a także infrastruktury informatycznej w zakresie ochrony danych osobowych.

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Ministerstwo Cyfryzacji, w którego kompetencji znajduje się kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia w polskim porządku prawnym. Czytaj dalej „Nowe prawo ochrony danych osobowych”

Wdrożenie RODO w jednej z warszawskich firm

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

Pierwsze kompleksowe wdrożenie RODO już za nami. Klientem jest jedna z warszawskich firm zajmująca się branżą reklamową.

Wdrożone zostały procedury ochrony danych. Personel został przeszkolony, a szkolenie zakończyło się certyfikacją pracowników.

Audyt po wdrożeniu realizowany przez niezależny podmiot potwierdził prawidłowe funkcjonowanie restrykcyjnych procedur oraz nasze kompetencje.

Rozporządzenie GDPR

Napis GDPR na tle falgi unii europejskiej

Opublikowana została treść Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych RODO (GDPR), stanowiącego podstawę ochrony danych osobowych, mającą wejść w życie 25 maja 2018 roku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie

Ratusz

Administracja Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

ABI w instytucjach publicznych odpowiedzialny jest m.in. za sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych w zgodności z przepisami prawa.

Ciągła współpraca z GIODO oraz bieżące aktualizowanie listy zbiorów danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Implementacja Active Directory w jednej z polskich przetwórni ryb.

Widok porty. w tle widoczne żurawie portowe

W myśl cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych Klient oczekiwał wdrożenia mechanizmów AD wraz z systemem ACL, weryfikacją procesów niszczenia dokumentów papierowych.

Wdrożenie objęło 45 terminali (docelowo 63 terminale) dostępowych na których wdrożono Active Directory, politykę zarządzania hasłami, oraz kontrolę przetwarzania danych. Wdrożenie trwało 4 miesiące.

Na koniec wdrożono system kontroli dostępu do strefy przetwórni.