Certyfikowane szkolenie dla IOD w zakresie cyberbezpieczeństwa

Podczas szkolenia pogłębione zostały kompetencje w zakresie dbałości o dane osobowe i ich ochronę w kontekście współczesnych zagrożeń IT.

Szczególny nacisk został położony na kontrolę przepływu danych i detekcję ich ewentualnego wycieku, a także mechanizmy obowiązku informacyjnego zgodne z RODO.