Informatyzacja sądu rejonowego wraz z implementacją mechanizmów ochrony danych osobowych

W ciągu 6 miesięcy w Sądzie Rejonowym został wdrożony system informatyczny złożony z 480 komputerów i 4 serwerów. System informatyczny umożliwił cyfrową rejestrację protokołów posiedzeń sądu.

Całość wdrożenia wykonana została z poszanowaniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.