Trwają intensywne prace nad opracowaniem Standardów Ochrony Danych w jednostkach oświatowych Województwa Pomorskiego

Szkoła. Książka.

Na studium przypadku licznych szkół powiatu Puckiego trwają intensywne, indywidualne procesy analizy ryzyk oraz sugerowanych działań zaradczych mających na celu dostosowania obecnych metod ochrony danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Mimo pozornej spójności tematycznej każda jednostka cechuje się indywidualnym zestawem zbiorów danych a także metodami ich dotychczasowej ochrony. Indywidualna musi być zatem dokumentacja dotycząca przetwarzania danych, analiza aktywów, analiza zabezpieczeń systemów IT.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej ochrony danych oraz świadomości osób przetwarzających dane osobowe. Jednym z opracowywanych mechanizmów jest unifikacja ekosystemu zarządzania ryzykiem a także infrastruktury informatycznej w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie GDPR

Napis GDPR na tle falgi unii europejskiej

Opublikowana została treść Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych RODO (GDPR), stanowiącego podstawę ochrony danych osobowych, mającą wejść w życie 25 maja 2018 roku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie

Ratusz

Administracja Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

ABI w instytucjach publicznych odpowiedzialny jest m.in. za sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych w zgodności z przepisami prawa.

Ciągła współpraca z GIODO oraz bieżące aktualizowanie listy zbiorów danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.