Rozporządzenie GDPR

Napis GDPR na tle falgi unii europejskiej

Opublikowana została treść Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych RODO (GDPR), stanowiącego podstawę ochrony danych osobowych, mającą wejść w życie 25 maja 2018 roku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679