Trwają intensywne prace nad opracowaniem Standardów Ochrony Danych w jednostkach oświatowych Województwa Pomorskiego

Szkoła. Książka.

Na studium przypadku licznych szkół powiatu Puckiego trwają intensywne, indywidualne procesy analizy ryzyk oraz sugerowanych działań zaradczych mających na celu dostosowania obecnych metod ochrony danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Mimo pozornej spójności tematycznej każda jednostka cechuje się indywidualnym zestawem zbiorów danych a także metodami ich dotychczasowej ochrony. Indywidualna musi być zatem dokumentacja dotycząca przetwarzania danych, analiza aktywów, analiza zabezpieczeń systemów IT.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej ochrony danych oraz świadomości osób przetwarzających dane osobowe. Jednym z opracowywanych mechanizmów jest unifikacja ekosystemu zarządzania ryzykiem a także infrastruktury informatycznej w zakresie ochrony danych osobowych.

Wdrożenie RODO w jednej z warszawskich firm

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

Pierwsze kompleksowe wdrożenie RODO już za nami. Klientem jest jedna z warszawskich firm zajmująca się branżą reklamową.

Wdrożone zostały procedury ochrony danych. Personel został przeszkolony, a szkolenie zakończyło się certyfikacją pracowników.

Audyt po wdrożeniu realizowany przez niezależny podmiot potwierdził prawidłowe funkcjonowanie restrykcyjnych procedur oraz nasze kompetencje.