Wdrożenie RODO w jednej z warszawskich firm

Pierwsze kompleksowe wdrożenie RODO już za nami. Klientem jest jedna z warszawskich firm zajmująca się branżą reklamową.

Wdrożone zostały procedury ochrony danych. Personel został przeszkolony, a szkolenie zakończyło się certyfikacją pracowników.

Audyt po wdrożeniu realizowany przez niezależny podmiot potwierdził prawidłowe funkcjonowanie restrykcyjnych procedur oraz nasze kompetencje.